szkoły filozoficzne w Sorbonie

szkoły filozoficzne w Sorbonie

List od Ireny Krońskiej z 12.07.1946