szkoły polskie

szkoły polskie

List do Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1925