sztuka a społeczeństwo

sztuka a społeczeństwo

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.12.1966