Tatarkiewicz o Ingardenie

Tatarkiewicz o Ingardenie

List od Władysława Tatarkiewicza z 25.12.1936