Tedusz Kotarbiński

Tedusz Kotarbiński

List do Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 30.09.1952