teoria dedukcji

teoria dedukcji

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923