Teoria doboru naturalnego a teoria poznania

Teoria doboru naturalnego a teoria poznania

Opinie o Ingardenie z 15.12.1930