teoria intencjonalnych korelatów intersubiektywnie przyporządkowanych

teoria intencjonalnych korelatów intersubiektywnie przyporządkowanych

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936