teoria konstytucji

teoria konstytucji

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920