teoria pierwotnej świadomości czasu

teoria pierwotnej świadomości czasu

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920