teoria sądu

teoria sądu

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 30.12.1920