Thomas Paine

Thomas Paine

Protokół z posiedzenia Komitetu Biblioteki Klasyków Filozofii z 19.01.1953