tłumaczenie Kanta

tłumaczenie Kanta

List do Władysława Tatarkiewicza z 10.06.1952