tłumaczenie rosyjskie

tłumaczenie rosyjskie

List od Tadeusza Zabłudowskiego z 07.11.1962