tożsamość słowa

tożsamość słowa

Odczyt Romana Ingardena w Oxfordzie z bd.bd.1962