treści świadomości

treści świadomości

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 23.10.1936