trudności paszportowe

trudności paszportowe

List od Stefana Żółkiewskiego z 01.09.1964