Twardowski o Ingardenie

Twardowski o Ingardenie

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 03.02.1924

List od Edmunda Husserla z 31.12.1928

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 24.10.1923