uczciwość intelektualna

uczciwość intelektualna

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 03.01.1967