układ prostych jakości

układ prostych jakości

List od Władysława Witwickiego z 26.09.1922