Uniwersytet Harvarda

Uniwersytet Harvarda

List od Ireny Sławińskiej z 31.01.1959