Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

List od Władysława Tatarkiewicza z 23.04.1948