Uniwersytet w Marburgu

Uniwersytet w Marburgu

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 25.11.1927