Uniwersytet w San Francisco

Uniwersytet w San Francisco

Kartka pocztowa od Władysława Tatarkiewicza z 22.11.1967