Uniwersytet Waterloo

Uniwersytet Waterloo

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 30.09.1968