urzeczywistnienie możliwości

urzeczywistnienie możliwości

Odczyt Romana Ingardena na seminarium Edmunda Husserla z 26.10.1913 [fragment]