uzasadnienie aksjomatów

uzasadnienie aksjomatów

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.08.1923