Vom Ewigen im Menschen

Vom Ewigen im Menschen

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922