? Walicki

? Walicki

List do Ireny Krońskiej z 19.01.1955