Walne Zgormadzenie PAU

Walne Zgormadzenie PAU

List od Władysława Tatarkiewicza z 17.05.1948