wartość obrazu

wartość obrazu

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947