wartości moralne

wartości moralne

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947