wartości wiedzy

wartości wiedzy

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947