wartości witalne

wartości witalne

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947