warunki możliwości apodyktycznie pewnej wiedzy o czystej świadomości

warunki możliwości apodyktycznie pewnej wiedzy o czystej świadomości

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927