warunki wiedzy

warunki wiedzy

List do Kazimierza Twardowskiego z 07.10.1927