widowisko teatralne

widowisko teatralne

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936