wieczność dzieła

wieczność dzieła

List od Karola Irzykowskiego z 14.01.1936