Wielość w rzeczywistości

Wielość w rzeczywistości

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.02.1922