wieś sandomierska

wieś sandomierska

Kartka pocztowa od Konstantego Michalskiego z 04.02.1942