Wilhelm

Wilhelm

List od Kazimierza Twardowskiego z 06.02.1923