Wisła

Wisła

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.07.1928