Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin

List do Polskiej Akademii Nauk z 24.09.1969