wpływ Arystotelesa

wpływ Arystotelesa

List od Ireny Krońskiej z 26.05.1969