wtyczka

wtyczka

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.05.1961