wybór Ingardena

wybór Ingardena

Wniosek o nominacę profesorską z 11.02.1931