wycieczka w góry

wycieczka w góry

Kartka pocztowa od Stefana Szumana z 24.10.1938