wydanie pośmiertne

wydanie pośmiertne

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1938