wydatki publikacyjne #ministerstwo

wydatki publikacyjne #ministerstwo

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 19.06.1948