Wydział historyczno-filozoficzny Towarzystwa naukowego

Wydział historyczno-filozoficzny Towarzystwa naukowego

List od Kazimierza Twardowskiego z 13.05.1924

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923